Salvarea speologică

Activitatea de salvare din mediul subteran speologic este definită și reglementată de prevederile Legii nr. 402 din anul 2006. Salvarea Speologică este o activitate complexă datorită multitudinii de factori naturali și antropici care pot avea o influență covârșitoare asupra reușitei unei acțiuni de salvare. Cea mai mare parte dintre acești factori nu pot fi controlați, iar din acest motiv salvatorul speolog trebuie să fie pregătit să facă față la toată această complexitate ținând cont de :

• Siguranța salvatorului
• Siguranța colegilor de echipă
• Siguranța  victimei
Din acest motiv procesul de pregătire și atestare al unui salvator speolog este și se impune a fi unul deosebit de complex și laborios. În cadrul Serviciului Județean Salvamont – Salvaspeo Bihor acest proces se derulează astfel:
 

 

Aspirantura

Persoana care dorește să devină aspirant salvator speolog trebuie să întrunească următoarele condiții:

• vârsta minimă 18 ani

• experiență minimă în practicarea speologiei cu nivel de competență TSA 2 (Tehnica Speologiei Alpine- nivel avansat). Aspirantura durează minimum 3 ani, perioadă în care aspirantul trebuie să parcurgă cursurile Școlii Naționale Salvaspeo nivel " tehnician salvaspeo". Pe perioada aspiranturii va participa anual la câte un stagiu / exercițiu salvaspeo județean și regional.

La finele parcurgerii Școlii Naționale Salvaspeo nivel "tehnician salvaspeo" se susține un examen de absolvire format din modulul tehnic – teorie și practică și modulul medical – teorie și practică. Nota minimă pentru absolvire este 7.

În continuare, la recomandarea unui serviciu județean Salvamont-Salvaspeo acreditat, tehnicianul salvaspeo poate continua aceasta formă de pregătire prin participarea la următoarele nivele: șef echipă salvaspeo (coordonează acțiunile din subteran a unei echipe salvaspeo) sau consilier tehnic salvaspeo (coordonează la nivel județean activitățile de prevenție și salvare din mediul subteran speologic).  

 
Salvatorul speolog activ

După absolvirea Școlii Naționale Salvaspeo  salvatorul primește un o diplomă, document valabil pentru 3 ani. La fiecare 3 ani speologii care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic vor fi evaluați în vederea reatestării pe nivelul tehnic de formare pentru care au fost certificați. Ei vor trebui să acumuleze un minim de 70 de puncte timp de 3 ani ca urmare a participării la exerciții salvaspeo, stagii, școli sau acțiuni reale de salvare din peșteră.

În situația în care nu acumulează cele 70 de puncte minime necesare în perioada de 3 ani, el va susține un nou examen de reatestare.

Depășirea duratei de valabilitate a diplomei fără acumularea punctajului minimal sau ne-promovarea examenului de reatestare duce la anularea atestării și retragerea dreptului de practică a ocupației de "salvator speolog".

În arealul montan al județului Bihor salvarea speologică urmează 2 direcții principale:

 
Prevenția

 Complex de activități care constau în:

• Patrularea preventivă în zonele carstice cu trafic turistic intens și potențial crescut de accident.

• Asigurarea asistenței preventive la tabere, școli și stagii cu specific speologic.

• Amenajarea / Reamenajarea și întreținerea echipărilor tehnice de intervenție în subteran.

• Monitorizarea circulației turistice speologice specializate, prin procedura de avizare salvaspeo pentru activitatea cluburilor, asociațiilor și grupărilor speologice care vizitează arealul carstic bihorean.

 
Intervenția operativă
 Salvarea / evacuarea persoanelor accidentate sau bolnave în mediul speologic subteran.
• Acordarea de prim-ajutor medical.
• Evacuarea persoanelor accidentate sau bolnave din mediul speologic subteran până la prima locație de unde pot fi preluate de un echipaj medical de urgență.
• Participarea, alături de celelalte structuri abilitate, la ajutorarea populației afectate de calamități sau dezastre, nu numai în zona montană.