Salvarea montană

Activitatea de salvare montană (SM), în România, este definită și reglementată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 77 din anul 2003. SM este o activitate deosebit de complexă datorită multitudinii de factori naturali și antropici care pot avea o influență covârșitoare asupra reușitei unei acțiuni de salvare. Cea mai mare parte dintre acești factori nu pot fi controlați iar din acest motiv salvatorul montan trebuie sa fie pregătit să facă față la toată această complexitate ținând cont de lucruri extrem de importante:

Din acest motiv procesul de pregătire și atestare al unui salvator montan este și se impune a fi unul deosebit de complex și laborios. În cadrul Serviciului Județean Salvamont – Salvaspeo Bihor acest proces se derulează astfel:
Persoana care dorește să devină salvator montan trebuie să trebuie să aibă la înscriere vârsta minimă de 16 ani împliniți.Cei sub 18 ani trebuie să prezinte acordul scris al părinților.

 


 
Candidatura – perioada în care o persoană care dorește să devină salvator montan acumulează experiența necesară pentru a trece în fază următoare. Această fază nu este obligatorie pentru cei care au deja experiență în practicarea alpinismului și schiului.
Aspirantura
Persoana care dorește să devină aspirant salvator montan trebuie să întrunească următoarele condiții:

Aspirantura durează minimum 2 ani, perioadă în care aspirantul trebuie să acumuleze 360 de ore de pregătire teoretică și practică în competențele impuse de standartul ocupațional, pregătire care se efectuează în cadrul serviciului județean, sub îndrumarea unui formator – salvator montan atestat.
Perioada de debut
Aspirantul care finalizează perioada de aspirantură, devine salvator montan debutant urmând ca el să parcurgă cele 4 module ale Școlii Naționale Salvamont:

În cadrul parcurgerii acestor module, salvatorul debutant continuă acumularea graduală a cunoștiințelor în competențele impuse de standartul ocupațional. Toate sesiunile încep cu un test de admitere și se finalizează cu examen de absolvire format din modul tehnic – teorie și practică și modul medical – teorie și practică. Nota minimă ptr. absolvire este 7.
Salvatorul montan activ
La finele parcurgerii integrale a modulelor Școlii Naționale Salvamont, salvatorul montan debutant susține un examen de atestare în ocupația de "salvator montan" – Cod COR 541904 iar salvatorul primește un atestat personalizat cu fotografia portret, document valabil pentru 3 ani. Valabilitatea acestuia se poate prelungi, la cerere și motivat obiectiv, cu cel mult 6 luni.


 
După obținerea atestatului profesional, salvatorul montan susține examene de re-atestare din 3 în 3 ani.
Examenul de atestare / reatestare este format din modul tehnic – teorie și practică și modul medical – teorie și practică. Nota minimă necesar a fi obținută este 7
SM urmează 2 direcții principale:
Prevenția
Complex de activități care constau în:

Intervenția operativă