Prezentarea Echipei de Intervenții Speciale Acvatice

Intenția A.S.M. Bihor în constituirea acestei echipe a fost aceea de a pune la dispoziția autorităților, structurilor și comunităților locale o echipă de intervenții speciale, de natură acvatică, prin extinderea capacității de intervenție a echipelor de salvatori montani în domeniul asistării populației din zonele afectate de calamități, catastrofe naturale și evenimente de natură acvatică (viituri violente, inundații, înecuri de persoane, etc.)

•  Echipa de Intervenții Speciale Acvatice este o echipă specială, constituită în cadrul Serviciului Județean Salvamont Bihor, pentru intervenții cu caracter acvanautic.

•  La baza costituirii acesteia a stat echipa de scafandrii de căutare - recuperare care a acționat în cadrul Salvamont Bihor încă de la re-înființarea acestui serviciu, în 1995.

În anul 2004, în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, s-au parcurs și evaluat 40 cursuri de râu din România, realizându-se o bază de date care asigură informații utile despre 24 din aceste râuri.

Efectuarea evaluărilor în teren a avut ca și consecinț secundară, o acumulare de experiență de către membrii S.J.S. Bihor în navigarea ambarcațiunilor de capacitate medie pe ape repezi aflate la cote de viitură. Aceste deprinderi se dovedesc utile în executarea operațiunilor de căutare - recuperare - evacuare acvatică.

 

•  Începând cu anul 2004 S.J.  Salvamont este membru al Uniunii Caritative Internaționale a echipelor de Salvări Speciale - "KARISZ", structură regională de tip federativ care întrunește 28 de organizații din Europa centrală și de est, având ca obiect de activitate sprijinirea logistică a intervențiilor speciale în caz de calamități.

Calitatea de membru cu drepturi depline al KARISZ ne dă posibilitatea de a solicita asistență din partea acestora, până în prezent derul ându-se 4 acțiuni comune, în România.

Omogenizarea și sincronizarea între aceste echipe a culminat în exercițiul May Day 2004 desfășurat la Szolnok , în Ungaria. May Day 2004 a constat într-o aplicație complexă, fiind simulate foarte exact intervențiile în caz de cutremur și o situație de accident aviatic, cu evacuarea - inclusiv subacvatică, a victimelor, dintr-un lac.

La aplicație au participat structurile de profil atât ale autorităților locale cât și ale ONG-lor implicate în domeniu, majoritatea fiind parteneri în cadrul KARISZ .

•  Echipa de Intervenții Speciale Acvatice a fost constituită în anul 2006, beneficiind de o co-finanțare acordată de Fundația Carpatica - Fondul de Dezvoltare al Euroregiunii Carpatice, din fondurile destinate Programului de Cooperare Transfontalieră în Euroregiunea Carpatica, în cadrul proiectului " Aqua Task Team " - la care partener a fost echipa de salvari speciale " SPIDER " din Miskolc.
•  Componența echipei este asigurată de membrii Salvamont Bihor care posedă calificări multiple, fiind atestați prin certificate internaționale recunoscute.
•  Echipa este dotată cu echipament tehnic modern și performant, fapt care permite executarea mai multor tipuri de intervenții acva-nautice.

 

Domeniul de acțiune:

Acțiuni cu caracter umanitar
•  Căutarea și recuperarea persoanelor decedate prin înec
•  Căutarea, recuperarea, evacuarea persoanelor surprinse și izolate de viituri și inundații.
Acțiuni cu caracter utilitar
•  Căutarea, recuperarea vehicoleler, utilajelor scufundate accidental
•  Prospectarea structurilor artificiale subacvatice.
•  Prospectarea digurilor, barajelor etc.
•  Lucrări de montaj, decolmatare etc. la structuri artificiale subacvatice.

Important

•  Intervenția ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE poate fi solicitată de către orice persoană fizică sau juridică.

•  ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE nu substituie acele structuri ale administrațiilor locale sau instiuțiilor statului care, prin statutul lor, sunt abilitate să intervină în situațiile de necesitate de natură acvatica.

•  ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE este o structură pusă la dispoziția comunității ca o complectare a efortului general și mecanismelor complexe care intră în acțiune în cazul apariției situațiilor de necesitate de natură acvatică.

•  În acțiunile de asistare a populației calamitate, desfășurate în comun cu structuri ale administrațiilor locale sau instiuțiilor statului, ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE se subordonează comandamentului acțiunii respective.